Thursday, January 29, 2009

ekzaminesyen


peperiksaan datang lagi !


2 feb - virologi


3 feb - makmal mikrobiologi


4 feb - pertanian dan manusia, lughotul arabiyah


5 feb - kimia fizik


6 feb - ekologi mikrob


13 feb - bakteriologi

No comments: